bestreduceri.ro
office@bestreduceri.ro
Categorii

Aspirator AquaTrio Pro FC7088/01, 500W

1936.05 RON

Caracteristicile produsului     Performan?e avansate de cur??are pentru rezultate perfecte:         - Aspir?: tehnologia puternic? Aqua Cyclone trage ?i elimin? toate resturile v?rsate, murd?ria ?i praful     - ?terge: periile cu microfibre cu rotire în sensuri opuse aplic? ap? curat? prin pulverizare pentru a elimina în mod eficient murd?ria ?i resturile. Toat? murd?ria este dizolvat? în ap? ?i captat? într-un rezervor separat.     - Usuc?: viteza de rotire a periilor creeaz? un flux de aer care las? podeaua aproape uscat?          Elimin? pân? la 99% dintre bacterii ?i reduce alergenii       AquaTrio Pro elimin? pân? la 99% din bacterii ?i reduce alergenii. Datorit? rezervoarelor separate de ap? curat? ?i ap? murdar?, praful ?i alergenii sunt colecta?i în rezervorul de ap? murdar?.            Eficient cu ap? rece/cald? de la robinet, cu/f?r? detergent          AquaTrio Pro ofer? rezultate excelente, utilizând numai apa rece sau cald? de la robinet. Dac? este necesar, po?i ad?uga ?i orice detergent dore?ti, dar folose?te întotdeauna un detergent de cur??are a podelelor care produce pu?in? spum? sau f?r? spum?, adecvat pentru podeaua ta dur?.          2 perii din microfibr? elimin? toat? murd?ria, praful ?i negreala          Periile din microfibr? puternice se rotesc la 6700 rpm pentru a elimina eficient toate lichidele v?rsate, praful ?i murd?ria, adaptându-se în acela?i timp la diferitele forme ale podelei ?i cur??ând chiar ?i în spa?iile înguste.         Rezervoare de ap? curat? ?i murdar? separate     Rezervoarele separate de ap? curat? ?i murdar? asigur? ?tergerea întotdeauna cu ap? curat?, toat? murd?ria ?i alergenii fiind colectate în rezervorul de ap? murdar?.           Uscare cu 50% mai rapid? a podelelor decât în cazul cur???rii normale cu mopul     Podeaua se usuc? cu 50% mai rapid decât în cazul cur???rii normale cu mopul.       Ideal pentru toate podelele dure     Perfect pentru toate suprafe?ele dure (potrivite pentru cur??area cu mopul umed): lemn, parchet laminat, vinil/linoleum, ceramic?/gresie, marmur?/piatr? natural?.         Cur??? peste 60 m2 cu un singur rezervor de ap?     Un rezervor care con?ine 700 ml cur??? peste 60 m2 de pardoseal?, cur??area zonelor extinse utilizând numai o cantitate minim? de ap?.         Periile rotative rapide se cur??? automat în timpul utiliz?rii     Periile se cur??? automat în timpul utiliz?rii. For?a centrifug? rote?te murd?ria ?i apa colectate de pe podele în fibre ?i apoi în recipientul cu ap? murdar?. Pentru performan?e optime de cur??are, înlocuie?te periile AquaTrio Pro la fiecare 6 luni (FC8054).          Economise?ti cu pân? la 50% energie. Economise?ti cu pân? la 70% ap?     Utilizarea extrem de eficient? a energiei te ajut? s? economise?ti pân? la 50% din consumul de energie în compara?ie cu aspirarea obi?nuit?. De asemenea, utilizezi cu pân? la 70% mai pu?in? ap? decât ai fi utilizat în cazul ?tergerii cu mopul umed.          Aparat cu autocur??are cu tav? pentru eliminare     AquaTrio Pro se cur??? automat. Doar pune dispozitivul în tava de cl?tire special proiectat?, toarn? o can? de ap? ?i porne?te-l timp de câteva secunde.            Poate fi utilizat de c?tre persoanele cu alergii, testat pentru calitate de ECARF     AquaTrio cu filtrarea apei este certificat de c?tre Funda?ia European? de Cercetare Alergii pentru a putea fi utilizat de c?tre persoanele cu alergii. Sistemul s?u Aqua Cyclone încapsuleaz? murd?ria ?i praful, alergenii sunt captura?i în ap? ?i nu pot reveni în aer. AquaTrio îndep?rteaz? 99,95% dintre alergenii din p?rul de pisic? ?i de câine, acarieni sau polen, pentru un mediu f?r? alergii.     Indicatoare LED pentru a te informa când trebuie s? ac?ionezi     Un indicator LED î?i arat? când este necesar s? interveni. Acesta se coloreaz? în verde când AquaTrio Pro este preg?tit pentru cur??enie. Se schimb? în albastru când rezervorul de ap? este plin sau gol. ?i, în cele din urm?, devine ro?u când ceva interfereaz? cu periile, astfel încât po?i elimina obstacolul ?i continua cur??enia cu u?urin??.  

Robot iRobot Braava 380

1328.99 RON

O prezentare succint?    Este intuneric si ceva negru ca smoala se insinueaz? prin ferestrele din camera de zi. Nu sunt flash-urile televizorului, deoarece n-ar ajunge în fiecare col? al casei. Tat?l obosit mo??ia în fotoliu, în timp ce mama în cele din urm? a reu?it s? culce copiii. Toat? casa este absorbita de o t?cere lini?titoare, de?i munca în buc?t?rie se întâmpl? la vitez? maxim?. Este mopul robotic Braava 380, care lucreaza in schimbul de noapte ?i ?terge treptat urmele de pe gresie si linoleum dupa o zi plin?. Este foarte lini?tit ?i nu deranjeaz? pe nimeni, ?i totu?i face o treaba excelenta. Acesta este un robot controlat de tehnologie NASA, echipat cu dou? cârpe din microfibr?, ?i în proiectarea lui 380 cu sistemul PRO-CLEAN ?i tehnologia rapid? de înc?rcare.   Principalele avantaje ale lui Braava 380:   Curatare foarte linistita   Pînze din microfibra   Sistem simplu de fixare lavetelor/panzelor   Pentru toate tipurile de podele cu suprafata dura   Disponibilitatea de a folosi mai multe moduri de navigare   Navigare in camera - NorthStar   Sistemul PRO-CLEAN: rezervor cu detergent   Dou? moduri de curatare: maturat ?i curatat (mop)   Cur??area de-a lungul pere?ilor ?i sub mobilier   Func?ia pauz?/reluare   De ce un robot de la iRobot?   iRobot este axat strict ?i specializat în robotic? si investe?te majoritatea profitului în dezvoltarea roboticii. iRobot nu a cedat tenta?iei de a activa de zeci de alte domenii de activitate, pentru declara?iile trimestriale frumoase. iRobot a fost inventat de trei fondatori ( Colin Angle , Helen Greiner ?i Rodney Brooks ) . Ei erau convin?i c? robotica va schimba lumea, modul în care lucr?m, modul în care înv???m, modul în care tratam bolile sau modul în care curatenie. Aceasta convingere a fost deja din primul an al existen?ei sale, atunci când iRobot în colaborare cu NASA, a prezentat robotul explorator in spa?iu Genghis. O alta descoperire a avut loc în 1998, când compania iRobot a câ?tigat contractul DARPA pentru dezvoltarea ?i produc?ia de robo?i mobili tactice - iRobot PackBot .   Acest robot versatil a fost utilizat de c?tre guvernul Statelor Unite în timpul opera?iunilor de salvare dup? atacurile teroriste de la World Trade Center din 2001 . PackBot cartografiat, a fost folosit in zona contaminat? dup? dezastrul din Japonia, de la Fukushima în 2011. În 2002 , iRobot a intrat în via?a fiec?ruia dintre noi. Primul aspirator robotic Roomba a venit pe lume în acel an. Trei ani mai târziu, iRobot Scooba a fost adus pe pia?? ?i a continuat dezvoltarea de ajutoare robotizate . Datorit? acestui fapt, portofoliul curent iRobot include mai multe robo?i, care ajuta peste 10 milioane de oameni din intreaga lume , la curatarea casei sau a apartamentului.     Principalele caracteristici ale iRobot Braava 380   Sistemul de navigare NorthStar   Tehnologia dezvoltat? în colaborare cu administra?ia spa?ial? american? NASA lucreaz? acum ca un GPS intern. Navigare prin cubul NorthStar emite un semnal pe care Braava il foloseste pentru a determina în siguran?? pozi?ia sa în camer?, ?i, mai important, pentru a determina petele care mai r?mân de cur??at. Când a?i terminat cu curatenia, Braava se întoarce întotdeauna la locul de unde a început curatenia. Aceasta este, de asemenea, puterea tehnologiei NorthStar.     Pînze eficiente din microfibr?   iRobot Braava foloseste panze speciale din microfibr?, cu proprietati de curatare excelente pentru m?turat ?i curatat. Pânz? alb? care este folosita pentru praf, murd?rie mica si p?r de animale, este folosita pentru cur??are uscat?. Pânz? albastr? a fost conceputa special pentru cur??are umed?. Pute?i ata?a panzele respective de robot cu u?urin?? folosind un tampon cu un sistem de blocare magnetic ?i benzi de prindere din cauciuc. Când cur??area sa terminat, puteti da jos cu u?urin?? cârpa pentru o sp?lare rapid? sau sp?la?i-o într-o ma?in? de sp?lat.   Curatare fara zgomot   În timpul cur???rii Braava este la fel de lini?tit ca un soricel. Pute?i curata dimineata devreme sau seara târziu, deoarece Braava nu va deranja pe nimeni. Aminti?i-v? c? Braava nu este un aspirator, dar acesta este un mop robotic cu func?ia de curatare care reu?e?te s? colecteze praf, p?r, p?r de animale, ?i murd?ria fin? folosind cârpe din microfibr?. Robo?i Braava sunt propulsati de un motor electric lini?tit, prin urmare, nu putem auzi Braava atunci cand face cur??enie.     Dou? moduri de cur??are   Braava 380 poate oferi dou? moduri de cur??are. Matura si mop. Nu v? imagina?i moodul matura ca o m?tur?, care ar m?tura buc??i de noroi uscat de pe hol. Acest mod serveste pentru a îndep?rta praful, p?rul, p?r de animale ?i murd?ria fina de la toate tipurile de podele cu suprafata dure, chiar ?i în zone spa?ioase. Murd?ria se lipeste de cârp? din microfibr? alb? pe care ave?i posibilitatea s? o scuturati cu u?urin?? atunci când cur??area este terminata. Când Braava se mi?c? în jurul camerei în linii lungi, înainte ?i înapoi, tot timpul, înainte ?i înapoi, modul mop are rolul de a cur??a podele cu suprafata dura în mod eficient. Braava se mi?c? în linii scurte, întotdeauna la dreapta, încoace ?i încolo, la stânga, încoace ?i încolo, în fa??, in mod repetitiv. Datorit? acestei tehnici, este capabil sa elimine în mod eficient gr?simea, praful ?i chiar diverse pete.   Cur??area de-a lungul pere?ilor ?i sub mobila   Cur??area cu Braava este inteligenta, ?i mai presus de toate, ea este completa. Acesta trece pe sub pat, mobilier sau toaleta, cur??? bine de-a lungul pere?ilor, precum ?i în jurul co?ul de gunoi sau în jurul picioarelor mesei. Acesta reac?ioneaz? sensibil la obstacole în camer?. Acesta nu loveste mobila. ?i în cazul în care detecteaz?, de exemplu, un covor in fata, se va opri, ?i va cur??a spa?iul din jurul covor. Practic, se în?elege c? a spala covorul cu o cârp? din microfibr?, nu este o idee foarte bun?.   Posibilitatea de a utiliza mai multe cuburi de navigare   Braava 380 este capabil s? comunice cu mai multe cuburi cu diferite semnale de naviga?ie. Atunci când se utilizeaz? acestea, se poate cur??a spa?iu mai mare. V? recomand?m plasarea cuburile de navigare de aproximativ 7 m unul de cel?lalt pentru a asigura o buna acoperire a cuburi prin suprapune. Cur??are cu Braava 380 se va face în mod automat în întreaga zon?, care este acoperita de semnalul.   Sistemul PRO-CLEAN   Braava 380 cre?te eficien?a curatarii cu mopul prin implementarea sistemului PRO-CLEAN. Prin utilizarea rezervorului cu detergent din plan?a de fixare, acest sistem p?streaz? cârp? din microfibr? umeda tot timpul. V? mul?umim pentru acest lucru, Braava 380 elimin? chiar ?i petele rezistente de pe podele dumneavoastr?. Umple?i rezervorul cu ap? c?ldu?? ?i adaugati detergent. Pute?i folosi detergentul Scooba sau orice alt detergent pentru cur??area pardoselilor. Urma?i instruc?iunile de pe eticheta detergentului pe care l-a?i ales. In general, v? recomand?m s? turnati 3 pic?turi de detergent în rezervorul PRO-CLEAN. Avertisment: Nu utiliza?i produse prea puternice, pe baza de solventi, inalbitori, caustice, etc.   Func?ia Pauz? /Reluare   Ai nevoie sa opresti Braava pentru un timp, pentru a face ceva ce este necesar, ?i apoi sa reluati procesul de curatare? Nici o problem?. Func?ia Pause/Reluare va asigur? c? Braava va continua cu curatenia de unde a fost oprit. etru cine?  

Robot iRobot Braava 380 Turbo

1569 RON

O prezentare succint?    Regele mopurilor robotizate se numeste iRobot Braava 380 Turbo. Versiunea de top a mopul robotic cel mai preferat din lume difer? de modelul 380, în principal prin tehnologia de înc?rcare rapid?, care permite robotului sa-si incarce bateria în doar 2 ore. Echipamentul robotului include, de asemenea, tehnologia PRO-CLEAN, navigarea din NorthStar sau func?ia Pauz? / Reluare.   Principalele avantaje ale lui Braava 380 Turbo:   Curatare foarte linistita   Pînze din microfibra   Sistem simplu de fixare lavetelor/panzelor   Pentru toate tipurile de podele cu suprafata dura   Înc?rc?tor turbo   Disponibilitatea de a folosi mai multe moduri de navigare   Navigare in camera - NorthStar   Sistemul PRO-CLEAN: rezervor cu detergent   Dou? moduri de curatare: maturat ?i curatat (mop)   Cur??area de-a lungul pere?ilor ?i sub mobilier   Func?ia pauz?/reluare   De ce un robot de la iRobot?   iRobot este axat strict ?i specializat în robotic? si investe?te majoritatea profitului în dezvoltarea roboticii. iRobot nu a cedat tenta?iei de a activa de zeci de alte domenii de activitate, pentru declara?iile trimestriale frumoase. iRobot a fost inventat de trei fondatori ( Colin Angle , Helen Greiner ?i Rodney Brooks ) . Ei erau convin?i c? robotica va schimba lumea, modul în care lucr?m, modul în care înv???m, modul în care tratam bolile sau modul în care curatenie. Aceasta convingere a fost deja din primul an al existen?ei sale, atunci când iRobot în colaborare cu NASA, a prezentat robotul explorator in spa?iu Genghis. O alta descoperire a avut loc în 1998, când compania iRobot a câ?tigat contractul DARPA pentru dezvoltarea ?i produc?ia de robo?i mobili tactice - iRobot PackBot .   Acest robot versatil a fost utilizat de c?tre guvernul Statelor Unite în timpul opera?iunilor de salvare dup? atacurile teroriste de la World Trade Center din 2001 . PackBot cartografiat, a fost folosit in zona contaminat? dup? dezastrul din Japonia, de la Fukushima în 2011. În 2002 , iRobot a intrat în via?a fiec?ruia dintre noi. Primul aspirator robotic Roomba a venit pe lume în acel an. Trei ani mai târziu, iRobot Scooba a fost adus pe pia?? ?i a continuat dezvoltarea de ajutoare robotizate . Datorit? acestui fapt, portofoliul curent iRobot include mai multe robo?i, care ajuta peste 10 milioane de oameni din intreaga lume , la curatarea casei sau a apartamentului.     Principalele caracteristici ale iRobot Braava 380 Turbo   Sistemul de navigare NorthStar   Tehnologia dezvoltat? în colaborare cu administra?ia spa?ial? american? NASA lucreaz? acum ca un GPS intern. Navigare prin cubul NorthStar emite un semnal pe care Braava il foloseste pentru a determina în siguran?? pozi?ia sa în camer?, ?i, mai important, pentru a determina petele care mai r?mân de cur??at. Când a?i terminat cu curatenia, Braava se întoarce întotdeauna la locul de unde a început curatenia. Aceasta este, de asemenea, puterea tehnologiei NorthStar.     Pînze eficiente din microfibr?   iRobot Braava foloseste panze speciale din microfibr?, cu proprietati de curatare excelente pentru m?turat ?i curatat. Pânz? alb? care este folosita pentru praf, murd?rie mica si p?r de animale, este folosita pentru cur??are uscat?. Pânz? albastr? a fost conceputa special pentru cur??are umed?. Pute?i ata?a panzele respective de robot cu u?urin?? folosind un tampon cu un sistem de blocare magnetic ?i benzi de prindere din cauciuc. Când cur??area sa terminat, puteti da jos cu u?urin?? cârpa pentru o sp?lare rapid? sau sp?la?i-o într-o ma?in? de sp?lat.   Curatare fara zgomot   În timpul cur???rii Braava este la fel de lini?tit ca un soricel. Pute?i curata dimineata devreme sau seara târziu, deoarece Braava nu va deranja pe nimeni. Aminti?i-v? c? Braava nu este un aspirator, dar acesta este un mop robotic cu func?ia de curatare care reu?e?te s? colecteze praf, p?r, p?r de animale, ?i murd?ria fin? folosind cârpe din microfibr?. Robo?i Braava sunt propulsati de un motor electric lini?tit, prin urmare, nu putem auzi Braava atunci cand face cur??enie. Dou? moduri de cur??are   Braava 380 Turbo poate oferi dou? moduri de cur??are. Matura si mop. Nu v? imagina?i moodul matura ca o m?tur?, care ar m?tura buc??i de noroi uscat de pe hol. Acest mod serveste pentru a îndep?rta praful, p?rul, p?r de animale ?i murd?ria fina de la toate tipurile de podele cu suprafata dure, chiar ?i în zone spa?ioase. Murd?ria se lipeste de cârp? din microfibr? alb? pe care ave?i posibilitatea s? o scuturati cu u?urin?? atunci când cur??area este terminata. Când Braava se mi?c? în jurul camerei în linii lungi, înainte ?i înapoi, tot timpul, înainte ?i înapoi, modul mop are rolul de a cur??a podele cu suprafata dura în mod eficient. Braava se mi?c? în linii scurte, întotdeauna la dreapta, încoace ?i încolo, la stânga, încoace ?i încolo, în fa??, in mod repetitiv. Datorit? acestei tehnici, este capabil sa elimine în mod eficient gr?simea, praful ?i chiar diverse pete.   Cur??area de-a lungul pere?ilor ?i sub mobila   Cur??area cu Braava este inteligenta, ?i mai presus de toate, ea este completa. Acesta trece pe sub pat, mobilier sau toaleta, cur??? bine de-a lungul pere?ilor, precum ?i în jurul co?ul de gunoi sau în jurul picioarelor mesei. Acesta reac?ioneaz? sensibil la obstacole în camer?. Acesta nu loveste mobila. ?i în cazul în care detecteaz?, de exemplu, un covor in fata, se va opri, ?i va cur??a spa?iul din jurul covor. Practic, se în?elege c? a spala covorul cu o cârp? din microfibr?, nu este o idee foarte bun?.   Posibilitatea de a utiliza mai multe cuburi de navigare   Braava 380 Turbo este capabil s? comunice cu mai multe cuburi cu diferite semnale de naviga?ie. Atunci când se utilizeaz? acestea, se poate cur??a spa?iu mai mare. V? recomand?m plasarea cuburile de navigare de aproximativ 7 m unul de cel?lalt pentru a asigura o buna acoperire a cuburi prin suprapune. Cur??are cu Braava 380 se va face în mod automat în întreaga zon?, care este acoperita de semnalul.   Sistemul PRO-CLEAN   Braava 380 Turbo cre?te eficien?a curatarii cu mopul prin implementarea sistemului PRO-CLEAN. Prin utilizarea rezervorului cu detergent din plan?a de fixare, acest sistem p?streaz? cârp? din microfibr? umeda tot timpul. V? mul?umim pentru acest lucru, Braava 380 elimin? chiar ?i petele rezistente de pe podele dumneavoastr?. Umple?i rezervorul cu ap? c?ldu?? ?i adaugati detergent. Pute?i folosi detergentul Scooba sau orice alt detergent pentru cur??area pardoselilor. Urma?i instruc?iunile de pe eticheta detergentului pe care l-a?i ales. In general, v? recomand?m s? turnati 3 pic?turi de detergent în rezervorul PRO-CLEAN. Avertisment: Nu utiliza?i produse prea puternice, pe baza de solventi, inalbitori, caustice, etc.   Func?ia Pauz? /Reluare   Ai nevoie sa opresti Braava pentru un timp, pentru a face ceva ce este necesar, ?i apoi sa reluati procesul de curatare? Nici o problem?. Func?ia Pause/Reluare va asigur? c? Braava va continua cu curatenia de unde a fost oprit.   Func?ie de înc?rcare rapid?   Func?iile Braava 380 Turbo au fost suplimentate cu func?ia de înc?rcare rapid?. Pachetul include un înc?rc?tor turbo, care în compara?ie cu modelele anterioare ofer? o reducere semnificativ? a timpului de înc?rcare. Braava 380 Turbo este pregatit pentru a cur??a podelele dupa 2 ore de înc?rcare.   Pentru cine?   iRobot Braava 380 Turbo va face fericit proprietarii de apartamente, case, sau de spa?ii de birouri cu suprafa?? mai mare. Datorit? tehnologiei de înc?rcare rapid? ?i a înc?rc?torul turbo, Braava 380 Turbo poate fi gata pentru a cur??a în 2 ore ?i poate face cur??enie general? într-o singur? dup?-amiaz?. Braava 380 Turbo m?tur? pe o suprafata de pân? la 200 m2 ?i ?terge pân? la 60 m2.

Robot pentru curatarea piscinei iRobot Mirra 530

5789 RON

O prezentare succint? Ultima genera?ie de robot pentru cur??area piscinei, un produs al expertului în robotic?, iRobot, prezint? tehnologia avansat? de cur??are pentru piscin?. Cur??area piscinei este controlat? de iAdapt Nautiq, care garanteaz? o cur??are cu adev?rat inteligent?. Mirra lucreaz? cu pompa de sine st?t?toare ?i sistem de filtrare; prin urmare, aceasta nu afecteaz? tehnologia piscinei ?i nu necesit? instalare complicat?. Între?inerea este asigurat? de dou? cartu?e filtrante fine, u?or accesibile. Principalele avantaje ale robotului Mirra 530: Func?ionare ?i între?inere simpl? a robotului   Cartu?e duble de filtru v? permit înl?turarea rapid? ?i u?oar? a resturilor   Design modern si practic   Cur??are inteligent? a piscinei cu tehnologia iAdapt Nautiq   Cur??? interiorul întregii piscine, inclusiv pere?ii   Senzorul giroscopului ajut? robotul s? nu se încurce în diverse cabluri   Filtreaz? pân? la 265 de litri de ap? pe minut (15-16 de metri cubi pe or?)   Peria din PVC ridic? murd?ria, algele ?i bacteriile atât de pe pardoseal?, cât ?i de pe pere?i   Proiectat pentru piscine de pân? la 80 m²   Greutate numai 7.7 kg   De ce robot de la iRobot?   iRobot este axat? strict ?i specializat? în robotic?, compania investe?te cel mai mult profit ?i nu a cedat tenta?iei de a distrage aten?ia altor zeci de domenii, de asemenea cu argumente favorabile. iRobot are fondatori ( Colin Angle , Helen Greiner ?i Rodney Brooks ). Erau convin?i c? robotica va schimba lumea, modul în care lucr?m, modul în care înv???m, modul în care ne vindec?m ?i modul în care facem curat. A fost la fel de repede ca parcursul primului an al existen?ei sale, când iRobot în colaborare cu NASA a introdus robotul explorator în spa?iu Genghis. O descoperire a avut loc în 1998 , când compania iRobot a câ?tigat contractul DARPA pentru dezvoltarea ?i produc?ia de robo?i mobili tactici - iRobot PackBot.   ?i a ap?rut acest robot versatil, care a fost folosit de c?tre guvernul Statelor Unite în timpul opera?iunilor de salvare, dup? atacurile teroriste de la World Trade Center din 2001. PackBot a detectat de asemenea, zona contaminat? dup? dezastrul din Japonia Fukushima în 2011 . În 2002 iRobot a intrat în via?a fiec?ruia dintre noi. Primul aspirator robot Roomba a intrat pe piata acel an. Trei ani mai târziu, robotul Scooba a ap?rut pe pia?? ?i a continuat dezvoltarea robo?ilor. Datorit? acestui fapt, portofoliul actual iRobot include mai mul?i robo?i avansa?i, care sprijin? mai mult de 10 de milioane de oameni din intreaga lume pentru cur??area casei sau apartamentului.   Principalele caracteristici ale robotului Mirra 530: Tehnologia de cur??are iAdapt Nautiq   Pentru crearea sistemului iAdapt Nautiq inginerii s-au inspirat din rezultatele tehnologiei iAdapt de la aspiratoarele robot Roomba ?i de la mopurile Scooba. Ei au adaptat aceast? tehnologie pentru utilizarea eficient? în lumea tridimensional?. Robotul de cur??are a piscinei Mirra 530 m?soar? în primul rând dimensiunile piscinei ?i în func?ie de ele alege modul de cur??are cel mai adecvat. Se întoarce de mai multe ori în fiecare punct în timpul cur???rii; r?spunde constant la condi?iile actuale, ?i, astfel, se ob?in întotdeauna rezultate de înalt? calitate.     Cur??? pardoseala ?i pere?ii piscinei   Robotul Mirra 530 se mi?c? pe patru ro?i acoperite de cauciuc. Acest material garanteaz? aderen?a perfect? ?i stabilitatea pe toate tipurile de suprafe?e ale piscinei. Mare capacitate de prindere a ro?ilor de cauciuc permite robotului Mirra s? se deplaseze în siguran?? pe pardoseala piscinei ?i pe pere?i. Peria din PVC pentru cur??are   Peria activ? din PVC pentru cur??are îndep?rteaz? murd?ria ?i bacteriile, care se strâng ulterior în cartu?ele filtrelor.     Pomp? ?i sistem de filtrare   Robotul Mirra 530 cur??? prin utilizarea propriei pompe ?i a sistemului de filtrare eficient. Mirra filtreaz? 265 de litri de ap? într-un minut, respectiv 16.000 litri de ap? într-o or?. Pompa puternic? determin? circularea apei în toat? piscina ?i robotul este capabil s? filtreze apa mai bine. Acest proces de asemenea, îmbun?t??e?te circula?ia apei, care ajut? sistemul bazinului de filtrare.     Instruc?iuni de utilizare ?i între?inere   Robotul 530 Mirra se utilizeaz? foarte u?or. Dup? introducerea robotului în piscin? ?i ap?sarea butonului CLEAN, ciclul de cur??are va începe ?i robotul se va ocupa de tot. Dou? supape permit îndep?rtarea u?oar? a robotului Mirra de piscin?, eliberând apa redundant. Pentru a cur??a robotul, pur ?i simplu scoate?i cele dou? cartu?e filtrante, pe care le goli?i ?i le cl?ti?i cu ap?.   Cui îi este destinat?   Robotul Mirra pentru cur??area bazinului este perfect pentru cei dintre dvs. care doresc s? aib? timp liber vara în loc s? cure?e piscina, respectiv s? leneveasc? pe un ?ezlong sau s? fac? ceva mult mai interesant. Robotul Mirra va cur??a piscina pentru tine.    

Robot pentru curatarea jgheaburilor iRobot Looj 330

1329 RON

O prezentare succint? Cur??area jgheaburilor de acoperi? se num?r? printre activit??ile indispensabile, dar ?i extrem de plictisitoare ?i deseori foarte periculoase. În cazul în care nu locui?i într-un bungalou scund, trebuie s? pune?i mâna pe o scar? lung? ?i s? urca?i la în?l?ime. Gra?ie robotului pentru cur??area jgheaburilor, Looj 330 [Luj 330], nu numai c? men?ine?i jgheaburile dumneavoastr? de acoperi? curate, ?i deci într-o stare bun?, ci ?i elimina?i riscul de accidente prin c?derea de pe scar? sau acoperi?. Looj 330 cur??? fiabil jgheaburile dumneavoastr? de acoperi?, economisind astfel banii ?i s?n?tatea dumneavoastr?. Avantajele principale ale robotului Looj330: Cap de cur??are cu patru trepte   500 de rota?ii pe minut   Design cu profil jos   Telecomanda cu o raz? de ac?iune de pân? la 15 metri   Arunc?toare de gum? amovibile   Rezisten?a la ap? pân? la 20 cm coloan? de ap?   U?or sp?labil cu un flux de ap?   La o înc?rcare cur??? o lungime de pân? la 60 de metri   Dimensiuni compacte   Masa doar 1,26 kg   De ce un robot de la iRobot?   iRobot se specializeaz? în robotic?, investe?te în dezvoltarea acesteia marea parte a profitului s?u ?i nu a cedat tenta?iei de a-?i dispersa aten?ia în zeci de domenii pentru a putea prezenta situa?ii financiare mai frumoase. iRobot a luat fiin?? din convingerea a trei fondatori (Colin Angle, Helen Greiner ?i Rodney Brooks) c? se apropie vremea când robotica va schimba lumea ?i modalitatea în care lucr?m, înv???m sau facem cur??enie. Deja în primul an al existen?ei sale, societatea iRobot în cooperare cu NASA, a prezentat robotul spa?ial de prospectare, Genghis. Schimbarea radical? a avut loc în anul 1998, când societatea iRobot a câ?tigat contractul agen?iei DARPA pentru proiectarea ?i fabricarea robo?ilor mobili tactici, iRobot PackBot.   Tocmai acest robot multifunc?ional a fost folosit de c?tre guvernul american în cursul lucr?rilor de salvare în urma atacurilor teroriste asupra Centrului Comercial Mondial din anul 2001. De asemenea, PackBot a operat în spa?iile poluate în urma avariei la centrala atomic? japonez? din Fukushima în anul 2011. În anul 2002 iRobot a intrat în via?a fiec?ruia dintre noi. Tocmai în acel an a venit pe lume primul aspirator robot Roomba. Cu trei ani mai târziu, compania iRobot a lansat pe pia?? Scooba ?i a continuat dezvoltarea asisten?ilor robotici. Gra?ie acestui fapt, ast?zi portofoliul companiei iRobot cuprinde câteva tipuri de robo?i de vârf care ajut? mai mult de 10 milioane de oameni din lumea întreag?, s? fac? cur??enie în cas? sau în apartament ori în jurul acestuia.       Func?iile cheie ale robotului Looj 330   Cap de cur??ire cu arunc?toare amovibile   iRobot Looj 330 [airobot luj 330] cur??? jgheaburile de acoperi? cu ajutorul unui cap de cur??are cu trei trepte compus din arunc?toare de gum? amovibile ?i perii cu fire lungi. Arunc?toarele de gum? rezistente îndep?rteaz? din jgheaburile de acoperi? frunzele c?zute, crenguli?ele ?i alte impurit??i m?runte. Periile practice finiseaz? cur??area jgheaburilor de acoperi? ?i sunt în stare s? cure?e chiar ?i praful fin. Principiul de cur??are se bazeaz? pe un motor de mare putere ?i un cap de cur??are care se rote?te cu o vitez? de 500 rota?ii pe minut.     Design cu profil jos   iRobot Looj 330 [Luj 330] cânt?re?te doar 1,26 kg ?i are un design cu profil jos. Acesta sigur? o trecere f?r? probleme a robotului prin toate tipurile de jgheaburi de acoperi? din întreaga lume. Ovale, p?trate, înalte sau înguste. Looj se adapteaz? u?or la profilul ?i în?l?imea jgheaburilor dumneavoastr? de acoperi? iar gra?ie ?enilelor avanseaz? ?i m?tur? din jgheaburi tot ce îi st? în cale.     Dou? regimuri de cur??are: automat ?i manual   Pentru cur??area jgheaburilor de acoperi? se afl? la dispozi?ie dou? regimuri. În regimul automat CLEAN, Looj 330 î?i alege singur modalitatea optim? de cur??are. În cursul procesului de cur??are reac?ioneaz? la obstacolele ?i impurit??ile din jgheabul de acoperi?. Se deplaseaz? înainte, se întoarce pu?in înapoi, r?mâne un pic pe loc ?i iar merge înainte. În acest mod avanseaz? dintr-o parte în alta, pân? ce jgheabul de acoperi? este perfect curat. În regimul manual controla?i mi?c?rile robotului cu ajutorul telecomenzii ?i determina?i dumneavoastr? în?iv? deplasarea înainte sau înapoi. În acest regim, robotul se afl? absolut sub controlul dumneavoastr?.     Telecomanda cu o raz? de ac?iune de pân? la 15 metri   Pentru comanda robotului de cur??at jgheaburile de acoperi? Looj 330 serve?te telecomanda care simultan, în pozi?ia de stand by, îndepline?te func?ia unui mâner practic. Prin introducerea bateriilor, mânerul se activeaz? automat, se sincronizeaz? cu corpul robotului iar dumneavoastr? pute?i începe cur??area jgheaburilor de acoperi?. Raza de ac?iune a telecomenzii este de pân? la 15 metri, ceea ce reprezint? o distan?? suficient? pentru cur??area unor jgheaburi de acoperi? într-adev?r lungi.     Nu se teme de ap? nici de zguduituri   Looj 330 nu este deloc un poltron. Nu este creat pentru o manipulare extrem?, dar ?i a?a rezist? foarte mult. Înainte de toate, nu se teme de ap?, este în stare s? reziste la ap? pân? la o în?l?ime de 20 cm coloan? de ap?. Simultan, f?r? greutate rezist? ?i la majoritatea zgârieturilor ?i incidentelor mici.   Cur??? lungimi de pân? la 60 de metri de jgheaburi la o singur? înc?rcare   Robotul pentru cur??area jgheaburilor de acoperi?, iRobot Looj 330, este alimentat cu energie de la o baterie de litiu-ioni având o capacitate de 2600 mAh. Astfel robotul are suficient? for?? pentru cur??area unei lungimi de pân? la 60 de metri de jgheaburi la o singur? înc?rcare. Munca care înainte ocupa chiar o întreag? dup?-amiaz?, gra?ie robotului iRobotu Looj 330, se termin? într-o or? sau dou?, f?r? necesitatea de a înc?rca repetat bateria.   Între?inere u?oar?   Robotul pentru exterior, iRobot Looj 330, nu necesit? nici un fel de între?inere special?. Când se murd?re?te, problema este rezolvat? de un du? f?cut cu ajutorul unui furtun de gr?din?. În cazul în care vine timpul pentru înlocuirea arunc?toarelor de gum?, pur ?i simplu cump?ra?i altele ?i continua?i cur??area.     Pentru cine?   Robotul pentru cur??area jgheaburilor de acoperi?, iRobot Looj, este un asistent bun pentru to?i cei care de?in un apartament sau o cas? de dimensiuni mici sau mari iar cur??area jgheaburilor de acoperi? nu se num?r? printre activit??ile lor preferate. Cu iRobotul Looj 330, cur??area jgheaburilor de acoperi? devine un lucru de distrac?ie ?i, în plus, economisi?i o gr?mad? de timp.  

Aspirator robot iRobot Roomba 785

2469 RON

O prezentare succint?    Modelul superb echipat al aspiratorului robot Roomba din seria 700. Comparativ cu modelul inferior 775, include controlul tactil ?i func?ia far virtual care faciliteaza o buna organizare a cur??eniei. Caracteristicile tehnice ale robotului includ îmbun?t??irea capul adaptiv de cur??are, sistemul Dirt Detect, sistemul de colectare AeroVac de a doua genera?ie, filtrul HEPA, mai mul?i senzori, sau sistemul de cur??are perfec?ionat iAdapt.   Principalele avantaje ale Roombei 785:   Cur??area tuturor tipurilor de pardoseli dure ?i covoare   Cel mai inteligent sistem de efectuare a cur??eniei ?i de naviga?ie iAdapt   Sistem de cur??are în trei faze   Sistemul cur??eniei laterale în col?uri ?i de-a lungul pere?ilor, Wall Follow   Cap de cur??are adaptabil de genera?ia a 2-a   Co? colector de mare capacitate, AeroVac, de genera?ia a 2-a   Filtrare peste filtrul dual HEPA Type   Indicatorul de plin al co?ului   Sistemul ANTITANGLE contra încâlcirii în cabluri ?i franjuri de covor   Detec?ie acustic? ?i optic? de impurit??i   Func?ia cur??eniei programate   Func?ia zidului virtual cu far - cur??area controlat? a mai multor înc?peri deodat?   Func?ia zidului virtual cu Virtual Halo   Bar? protectoare profilat? cu atingere lent?   Senzori contra c?derii de pe sc?ri   Accesorii abundente   De ce un robot de la iRobot?   iRobot se specializeaz? în robotic?, investe?te în dezvoltarea acesteia marea parte a profitului s?u ?i nu a cedat tenta?iei de a-?i dispersa aten?ia în zeci de domenii pentru a putea prezenta situa?ii financiare mai frumoase. iRobot a luat fiin?? din convingerea a trei fondatori (Colin Angle, Helen Greiner ?i Rodney Brooks) c? se apropie vremea când robotica va schimba lumea ?i modalitatea în care lucr?m, înv???m sau facem cur??enie. Deja în primul an al existen?ei sale, societatea iRobot în cooperare cu NASA, a prezentat robotul spa?ial de prospectare, Genghis. Schimbarea radical? a avut loc în anul 1998, când societatea iRobot a câ?tigat contractul agen?iei DARPA pentru proiectarea ?i fabricarea robo?ilor mobili tactici, iRobot PackBot.   Tocmai acest robot multifunc?ional a fost folosit de c?tre guvernul american în cursul lucr?rilor de salvare în urma atacurilor teroriste asupra World Trade Center din anul 2001. De asemenea, PackBot a operat în spa?iile poluate în urma avariei la centrala atomic? japonez? din Fukushima în anul 2011. În anul 2002 iRobot a intrat în via?a fiec?ruia dintre noi. Tocmai în acel an a venit pe lume primul aspirator robot Roomba. Cu trei ani mai târziu, compania iRobot a lansat pe pia?? Scooba ?i a continuat dezvoltarea asisten?ilor robotici. Gra?ie acestui fapt, ast?zi portofoliul companiei iRobot cuprinde câteva tipuri de robo?i de vârf care ajut? mai mult de 10 milioane de oameni din lumea întreag?, s? fac? cur??enie în cas? sau în apartament ori în jurul acestuia. Func?iile cheie ale aparatului iRobot Roomba 780   Cel mai inteligent sistem de efectuare a cur??eniei ?i de naviga?ie, iAdapt   iRobot Roomba vine pe pia?? cu sisteme verificate care fac din iRobot un iRobot veritabil. Enumerarea începe cu ceea ce este absolut cel mai important – cu sistemul iAdapt. Acest cel mai rapid sistem de efectuare a cur??eniei ?i de naviga?ie în înc?pere de la compania iRobot, cu ajutorul a zeci de senzori, monitorizeaz? spa?iul în înc?pere de 67 de ori pe secund? iar în combina?ie cu 40 de mi?c?ri predefinite, permite ca Roomba s? reac?ioneze inteligent la condi?iile curente din înc?pere.   Sistem de cur??are în trei trepte   Calitatea de neîntrecut a aspiratoarelor robot Roomba se datoreaz? sistemului în trei trepte cu un grad înalt de func?ionalitate. În cadrul acestui sistem, Roomba literalmente gone?te impurit??ile din fiecare col? al înc?perii ?i le aspir? în co?ul colector. Praful fin este filtrat peste filtrul dual HEPA Type.     1. Periu?? lateral? rotativ? Datorit? prezen?ei periu?ei laterale rotative, Roomba este în stare s? cure?e ?i locurile în jurul mobilei, de-a lungul pere?ilor ?i alte locuri greu accesibile, ceea ce este domeniul Wall Follow.   2. Dou? perii care se rotesc una contra celeilalte Robotul face uz de principiul a dou? perii care se rotesc una contra celeilalte, amplasate în capul de cur??are al robotului. Gra?ie acestui sistem, Roomba colecteaz? foarte eficient praful ?i impurit??ile mari de pe pardosea.   3. Putere de aspira?ie optim? În co?ul colector se afl? un motor de aspira?ie puternic care aspir? praful fin ?i impurit??ile m?runte prinse în periu?e.   Cap de cur??are adaptabil de genera?ia a 2-a   Modelul Roomba 780 este echipat cu un cap de cur??are adaptabil de genera?ia a 2-a care se adapteaz? dinamic la suprafa?a cur??at?, fie c? este vorba de pardosea flotant?, fie de covoare, linoleum sau gresie.       Co? colector de mare capacitate de genera?ia a 2-a   Roomba 780 este prev?zut? ?i cu co?ul colector pentru impurit??i, AeroVac, de genera?ia a 2-a, care cu ajutorul filtrului dual HEPA Type capteaz? ?i cele mai fine particule de praf. Indicatorul de plin al co?ului anun?? c? a venit timpul pentru golire.   Detec?ie acustic? ?i optic? de impurit??i   Sistemul Dirt Detect de genera?ia a 2-a, cu ajutorul senzorilor acustici ?i optici detecteaz? locurile extrem de murdare c?rora Roomba le va acorda o aten?ie deosebit?.     Func?ia de programare a efectu?rii cur??eniei   Gra?ie func?iei de programare a efectu?rii cur??eniei, pute?i selecta ziua ?i ora în care dori?i ca robotul s? înceap? cur??enia. Roombei nu-i pas? nici de obstacole, a?a c? întotdeauna va face cur??enie ?i f?r? prezen?a dumneavoastr?. iRobot ofer? programarea cur??eniei pentru fiecare zi ?i de fiecare dat? la o alt? or?. De exemplu, seta?i robotul în a?a fel, încât s? fac? cur??enie de trei ori pe s?pt?mân? ?i el, s?pt?mân? dup? s?pt?mân?, la ora programat?, efectueaz? cur??enie ?i astfel men?ine permanent pardoseala curat?.   Func?ia zidului virtual cu far   Zidul virtual cu far îmbin? în sine dou? func?ii. Îl pute?i utiliza drept zid pentru delimitarea spa?iului de cur??at sau gra?ie func?iei farului virtual, asigura?i ca Roomba s? cure?e treptat întregul apartament, camer? dup? camer?. Recomand?m s? utiliza?i circa 3 faruri virtuale în func?ie de m?rimea înc?perilor ?i forma spa?iului. Pentru cine?   Pentru to?i cei care au un apartament sau o cas? mai mare, doresc s? aib? pardoselile curate, dar nu doresc efectuarea zilnic? a cur??eniei. Roomba 780 are la dispozi?ie toate func?iile necesare pentru automatizarea maxim? a procesului de aspirare. Setul de accesorii de rezerv? permite o exploatare pe o perioad? suficient de lung?, f?r? a fi necesar? cump?rarea materialelor consumabile.

Aspirator de mana Fakir AS 1072 T, 7.2 V

239 RON

Dezvoltat si proiectat in Germania. Acumulator   Putere de consum: 7,2V/1,3Ah Aumulator cu 6 celule - 6x1,2 V Tip acumulatori: NI-MH Durata de operare continua: 15 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4L   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate: 985g Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicator LED: indica evolutia procesului de incarcare   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Sistem de depozitare: pe perete    

Aspirator de mana Fakir AS 1072 NT, 7.2 V (Argintiu)

249 RON

Dezvoltat si proiectat in Germania. Acumulator Putere de consum: 7,2V/1,3Ah Aumulator cu 6 celule - 6x1,2 V Tip acumulatori: NI-MH Durata de operare continua: 15 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4L Capacitate murdarie lichida: 0,25L   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate: 985g Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicator LED: indica evolutia procesului de incarcare   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Duza pentru aspirare lichide, cu clapeta de cauciuc Sistem de depozitare: pe perete    

Aspirator de mana Fakir AS 1072 NT, 7.2 V (Rosu)

249 RON

Dezvoltat si proiectat in Germania. Acumulator Putere de consum: 7,2V/1,3Ah Aumulator cu 6 celule - 6x1,2 V Tip acumulatori: NI-MH Durata de operare continua: 15 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4L Capacitate murdarie lichida: 0,25L   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate: 985g Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicator LED: indica evolutia procesului de incarcare   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Duza pentru aspirare lichide, cu clapeta de cauciuc Sistem de depozitare: pe perete    

Aspirator de mana Fakir AS 1072 NT, 7.2 V (Crem)

249 RON

Dezvoltat si proiectat in Germania. Acumulator Putere de consum: 7,2V/1,3Ah Aumulator cu 6 celule - 6x1,2 V Tip acumulatori: NI-MH Durata de operare continua: 15 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4L Capacitate murdarie lichida: 0,25L   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate: 985g Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicator LED: indica evolutia procesului de incarcare   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Duza pentru aspirare lichide, cu clapeta de cauciuc Sistem de depozitare: pe perete    

Aspirator de mana Fakir AS 1072 NT, 7.2 V (Turcoaz)

249 RON

Dezvoltat si proiectat in Germania. Acumulator Putere de consum: 7,2V/1,3Ah Aumulator cu 6 celule - 6x1,2 V Tip acumulatori: NI-MH Durata de operare continua: 15 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4L Capacitate murdarie lichida: 0,25L   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate: 985g Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicator LED: indica evolutia procesului de incarcare   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Duza pentru aspirare lichide, cu clapeta de cauciuc Sistem de depozitare: pe perete    

Aspirator de mana Fakir AS 1072 NT, 7.2 V (Roz)

249 RON

Dezvoltat si proiectat in Germania. Acumulator Putere de consum: 7,2V/1,3Ah Aumulator cu 6 celule - 6x1,2 V Tip acumulatori: NI-MH Durata de operare continua: 15 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4L Capacitate murdarie lichida: 0,25L   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate: 985g Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicator LED: indica evolutia procesului de incarcare   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Duza pentru aspirare lichide, cu clapeta de cauciuc Sistem de depozitare: pe perete    

Aspirator Robot Taurus Striker Slim, 14.4V, Ultraslim

749.9 RON

Taurus s-a 'nascut' in 1962 si are acelasi sediu, in Oliana (zona Barcelona) de la infiintare. ROBOT ASPIRATOR Ultraslim - 14,4V, compact, diametrul = 30 cm, inaltime: 5,5 cm, trecând prin zone inaccesibile altor robo?i, doua perii circulare laterale detasabile ce asigura o curatare mai buna a marginilor si a colturilor camerei.  Acumulatori Ni Mh reancarcabili in 4 ore. Led înc?rcare baterie, Led baterie desc?rcat?,Led depozit plin. Aparatul poate aspira orice tip de podea.  Autonomie 120 min. Senzorii de nivel ptr. suprafete intunecate, 3 senzori anti-cadere, benzi de protec?ie anti-zgârieturi. Cutie de praf integrata cu filtru.

Aspirator Robot Taurus Hexa Striker, 13V

434.9 RON

Taurus s-a 'nascut' in 1962 si are acelasi sediu, in Oliana (zona Barcelona) de la infiintare. ROBOT ASPIRATOR - 13V,compact,diametru = 30,0cm si inaltime 7,0cm. Desing special pentru colturi. Doua perii circulare care atrag murdaria la centrul aspiratorului ptr.o mai mare eficienta in curatarea podelelor, asigurand,de asemenea, o curatare mai buna a marginilor si a colturilor camerei. Acumulatori reancarcabili in 4 ore, LED-uri ce indica nivelul de incarcare a acumulatorilor. Aparatul poate aspira orice tip de podea. Filtru lavabil, cutie de praf de mare capacitate si usor de curatat. Autonomie 60 min. Senzori antilovire si banda cauciucata de protectie impotriva zgarieturilor.  

Aspirator de mana Fakir AS 1108 TL, 10.8 V, Lanterna

339 RON

  Dezvoltat si proiectat in Germania.         Acumulator   Putere de consum: 10,8V/1,3Ah Aumulator cu 9 celule - 9x1,2 V Trepte de putere: 2 Tip acumulatori: NI-MH Durata de operare continua: 20 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4 l   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate 1,1 kg / 1,3 kg cu perie Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicator LED: indica evolutia procesului de incarcare   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Lampa puternica cu LED-uri si lumini de avarie Sistem de depozitare: pe perete sau pe o suprafata plana  

Aspirator de mana Fakir AS Premium 1108 T CBC, Lanterna, Perie electrica, Adaptor 12V

529 RON

Acumulator   Putere de consum: 10,8V/1,5Ah Aumulator cu 9 celule - 9x1,2 V Trepte de putere: 2 Tip acumulatori: NI-MH Durata de operare continua: 20 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4 l   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate 1,1 kg / 1,3 kg cu perie Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicatoare LED: indica evolutia procesului de incarcare sau nivelul de putere ramasa   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Perie cu motor electric (foarte practica si eficienta pentru indepartarea parului de animale) Lampa puternica cu LED-uri si lumini de avarie Geanta speciala pentru aspirator si accesorii Cablu si adaptor de conectare pentru vehicule cu motor (12V) Sistem de depozitare: pe perete sau pe o suprafata plana  

Aspirator de mana Fakir AS Premium 1800 T, 18.5 V, Lanterna, Perie electrica

589 RON

Dezvoltat si proiectat in Germania.   Acumulator   Putere de consum: 18,5V/1,5Ah Aumulator cu 5 celule - 5x3,7 V Trepte de putere: 2 Tip acumulatori: Li-Ion Durata de operare continua: 25 minute Putere de aspirare: max. 2,7 kPa Debit de aer: max. 6 l/sec   Igiena   Filtru/sac permanent: poate fi spalat  Capacitate murdarie uscata: 0,4 l   Functionare si siguranta   Pornire/oprire: button start/stop Incarcator: cu cablu Teste/standarde (incarcator): GS, clasa de protectie 2 Greutate 1 kg / 1,2 kg cu perie Dimensiuni (H x L x A) cm: 12,8 x 11,5 x 41,0 Indicatoare LED: indica evolutia procesului de incarcare sau nivelul de putere ramasa   Accesorii   Duza pentru spatii inguste Perie pentru mobilier si tastatura Perie cu motor electric (foarte practica si eficienta pentru indepartarea parului de animale) Lampa puternica cu LED-uri si lumini de avarie Sistem de depozitare: pe perete sau pe o suprafata plana

Aspirator Stick Philips PowerPro Uno FC6164/01, 18V

730.78 RON

Noul PowerPro Duo de la Philips î?i ofer? cele mai bune rezultate de cur??are pe suprafe?e dure ?i covoare. Tehnologia PowerCyclone men?ine o putere mare de aspirare pentru performan?? maxim?. Capul de cur??are TriActive Turbo capteaz? mai mult praf ?i mai multe scame dintr-o singur? mi?care. La fel de puternic ca un aspirator tradi?ional de 2000 W   Performan?a aparatului PowerPro Duo este la fel de ridicat? ca cea a unui aspirator de 2000 W. Testat de institutul de teste independent SLG pentru aspirarea prafului de pe covoare. În compara?ie cu FC8632.   Tehnologia PowerCyclone pentru performan?? maxim?   Tehnologia PowerCyclone ofer? o bun? cur??are dintr-o singur? mi?care prin intermediul unor pa?i extrem de eficien?i: 1) Aerul intr? rapid în PowerCyclone gra?ie fantei de admisie aer drepte ?i netede. 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelereaz? aerul în compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.     Capul de aspirare turbo TriActive capteaz? tot praful ?i toate scamele dintr-o mi?care   Capul de aspirare turbo TriActive î?i ofer? cea mai bun? performan?? de cur??are pe podele dure ?i covoare datorit?: 1) O perie motorizat? adun? toat? murd?ria ?i toate scamele dintr-o mi?care 2) Are eficien?? de cur??are maxim? datorit? fluxului de aer optimizat prin capul de cur??are.     Func?ionare f?r? fir pentru libertatea de a cur??a oriunde   Bateriile reînc?rcabile pentru func?ionare f?r? fir î?i ofer? libertatea de a cur??a oriunde. Acum cablul nu mai este o barier? ?i po?i cur??a u?or în diferite camere f?r? efort special.     Pozi?ie independent? pentru depozitare instantanee oriunde   Aspiratorul are o pozi?ie de depozitare comod?, vertical?, atât cu ?i f?r? tij?. Astfel, po?i depozita aspiratorul instantaneu oriunde dore?ti, chiar ?i în timpul cur???rii.     Peria motorizata a capului de cur??are elimin? complet p?rul de animale   Datorit? capului de cur??are turbo TriActive cu o perie motorizat?, po?i acum elimina p?rul de animale de pe canapele, pernu?e ?i ale materiale. Ideal pentru de?in?torii de animale de companie.     Flexibilitate maxim? pentru cur??area zonelor dificile   PowerPro Duo este proiectat s? ajung? oriunde, pentru a putea cur??a u?or sub canapea, sub pat sau sub mas?, f?r? efort.     Compartiment de praf cu golire dintr-o singur? opera?ie, simpl? ?i igienic?   Compartimentul pentru praf este conceput perfect pentru eliminarea murd?riei direct în co?ul de gunoi. Datorit? sistemului de golire simplu cu o singur? opera?ie, acum po?i goli u?or compartimentul de praf f?r? a atinge murd?ria, evitând procesele complicate. Igienic ?i u?or de golit.     Filtru din burete lavabil pentru performan?? de lung? durat?   PowerPro Uno are un filtru rezistent din burete, aparatul putând fi sp?lat u?or sub robinet sau în ma?ina de sp?lat pentru o performan?? pe termen lung.     Baterii puternice NiMH de 18 V   Bateriile puternice ?i durabile nichel - hidruri metalice (NiMh) ale aspiratorului Philips PowerPro Uno ofer? putere de lung? durat? fa?? de produsele cu baterii standard nichel-cadmiu (NiCd).    

Aspirator Stick Philips PowerPro Uno FC6170/01, 25.2V

1068.26 RON

Performan?? egalabil? cu cea a unui aspirator de 2000 W Tehnologia PowerCyclone ?i capul de aspirare TriActive Turbo   Noul PowerPro Duo de la Philips î?i ofer? cele mai bune rezultate de cur??are pe suprafe?e dure ?i  covoare. Tehnologia PowerCyclone men?ine o putere mare de aspirare pentru performan?? maxim?.  Capul de cur??are TriActive Turbo capteaz? mai mult praf ?i mai multe scame dintr-o singur? mi?care.   Are performan?ele unui aspirator   • La fel de puternic ca un aspirator tradi?ional de 2000 W   Rezultate de cur??are optime pe suprafe?e dure ?i covoare   • Tehnologia PowerCyclone pentru performan?? maxim? • Capul de aspirare turbo TriActive capteaz? tot praful ?i toate scamele dintr-o mi?care   Polivalent f?r? fir   • Baterii puternice Li-Ion 25,2 V pentru înc?rcare rapid? • Func?ionare f?r? fir pentru libertatea de a cur??a oriunde • Pozi?ie independent? pentru depozitare instantanee oriunde • Flexibilitate maxim? pentru cur??area zonelor dificile • Peria motorizata a capului de cur??are elimin? complet p?rul de animale   U?or de cur??at   • Compartiment de praf cu golire dintr-o singur? opera?ie, simpl? ?i igienic? • Filtru din burete lavabil pentru performan?? de lung? durat?    

Aspirator Stick Sinbo SVC-3464, 1L, 700W

145.7 RON

CARACTERISTICI GENERALE:   Tip aparat: Fara sac Sistem aspirare: Uscat Tip alimentare: Retea baterie Putere: 700 W Baterie reincarcabila: Da Putere de aspirare: 180 W Capacitate colectare: 1 l Lungime cablu: 5 (m) Suprafata aspirare: 7 (m) Tip sac: Filtru ciclonic   ALTELE:   Perie standard: Da Derulator automat cablu: Nu Culoare: Gri Nivel zgomot: 80 dB Maner detasabil si duza Poate fi folosit ca aspirator de mana Greutate: 6.4 (kg)

Aspirator robot Samsung SR8F30

1549 RON

    Cur??are eficient? ?i sigur? în timpul func?ion?rii robotului   3 senzori de denivelare care detecteaz? marginea sc?rilor etc. Protec?ie de cauciuc moale, de mari dimensiuni, pentru a avea mereu grij? de mobila dvs. 3 senzori anti-încâlcire care desfac automat orice cabluri din cas? sau ciucurii covorului dvs. delicat. Se opre?te automat în zonele în?l?ate sau coborâte.

Aspirator iRobot Roomba 870

2799 RON

O prezentare succint?    Acesta este cel mai performant aspirator robot. Robotul Roomba Seria 800 stabile?te noi standarde pentru o cur??are revolu?ionar? de calitate. Datorit? sistemului performant de cur??are AeroForce , tehnologia de cur??are Roomba 870 a devenit cu pân? la 50% mai eficient?. Puterea de aspirare de pân? la 5 ori mai mare este suplimentat? de extractoare de cauciuc cu caneluri, care aspir? praful eficient, dar ?i murd?ria brut? sau foarte fin? din toate tipurile de pardoseli ?i covoare. Deoarece extractoarele necesit? foarte pu?in? între?inere, ve?i avea un trai un pic mai u?or cu un aspirator robot Roomba. Mai mult decât atât, noul Roomba 870 ruleaza mai lini?tit, are de dou? ori mai mare capacitate de via?? a bateriei, capacitate dubl? de colectare ?i o sta?ie de înc?rcare cu adaptor integrat. Investi?i în casa dvs. ?i achizi?iona?i noul Roomba 870.   Principalele avantaje ale Roombei 870   Cur??? toate tipurile de pardoseli dure ?i covoare Cur??? cu ajutorul sistemului inteligent de naviga?ie iAdapt Sistem de cur??are AeroForce Sistem de cur??are lateral în col?uri ?i de-a lungul pere?ilor - Wall Follow Capul de cur??are cu adaptor cu extractoare de cauciuc AeroForce Capacitate mare a co?ului de colectare AeroForce Filtru HEPA Indicator co? plin Sistemul ANTITANGLE, previne încurcarea în cabluri sau covoare Detectare acustic? ?i optic? de murd?rie Cur??are în func?ie de program Func?ia de perete virtual Margine cu rol de tampon pentru contact u?or Senzori detectare sc?ri Baterie XLife cu durat? de via?? de 2 ori mai mult Înc?rcare la sta?ia cu adaptor integrat     De ce un robot de la iRobot?   iRobot se specializeaz? în robotic?, investe?te în dezvoltarea acesteia marea parte a profitului s?u ?i nu a cedat tenta?iei de a-?i dispersa aten?ia în zeci de domenii pentru a putea prezenta situa?ii financiare mai frumoase. iRobot a luat fiin?? din convingerea a trei fondatori (Colin Angle, Helen Greiner ?i Rodney Brooks) c? se apropie vremea când robotica va schimba lumea ?i modalitatea în care lucr?m, înv???m sau facem cur??enie. Deja în primul an al existen?ei sale, societatea iRobot în cooperare cu NASA, a prezentat robotul spa?ial de prospectare, Genghis. Schimbarea radical? a avut loc în anul 1998, când societatea iRobot a câ?tigat contractul agen?iei DARPA pentru proiectarea ?i fabricarea robo?ilor mobili tactici, iRobot PackBot. Tocmai acest robot multifunc?ional a fost folosit de c?tre guvernul american în cursul lucr?rilor de salvare în urma atacurilor teroriste asupra World Trade Center din anul 2001. De asemenea, PackBot a operat în spa?iile poluate în urma avariei la centrala atomic? japonez? din Fukushima în anul 2011. În anul 2002 iRobot a intrat în via?a fiec?ruia dintre noi. Tocmai în acel an a venit pe lume primul aspirator robot Roomba. Cu trei ani mai târziu, compania iRobot a lansat pe pia?? Scooba ?i a continuat dezvoltarea asisten?ilor robotici. Gra?ie acestui fapt, ast?zi portofoliul companiei iRobot cuprinde câteva tipuri de robo?i de vârf care ajut? mai mult de 10 milioane de oameni din lumea întreag?, s? fac? cur??enie în cas? sau în apartament ori în jurul acestuia.     Cel mai inteligent sistem de efectuare a cur??eniei ?i de naviga?ie, iAdapt   Robotul Roomba intr? pe pia?? cu sisteme performante, astfel încât iRobot r?mâne iRobot. Lista începe cu cel mai important dintre ele - sistemul iAdapt. Cel mai inteligent sistem de cur??are ?i de naviga?ie folosit pentru un spa?iu al lui iRobot foloseste zeci de senzori pentru a monitoriza spa?iul de 67 de ori într-o secund?, în leg?tur? cu 40 de mi?c?ri predefinite. Acest lucru îi permite robotului Roomba s? reac?ioneze inteligent la condi?iile actuale ale spa?iului.   Sistem AeroForce de cur??are pe trei niveluri Lans?m una dintre cele mai importante inova?ii de la apari?ia aspiratoarelor robot pe pia??. Eficien?a global? a aspiratoarelor a crescut cu 50 %, ca urmare a tehnologiei revolu?ionare de cur??are AeroForce.     1. Perie lateral? rotativ?   Peria lateral? îi permite robotului Roomba cur??area eficient? din jurul mobilierului, de-a lungul pere?ilor, din col?urile camerelor ?i din zonele greu accesibile. Acesta este domeniul sistemului Wall Follow.   2. Dou? extractoare din cauciuc, care se rotesc în sens opus   Extractoarele duble contra-rotative sunt din cauciuc rezistent, care apuc? ?i descompun murd?ria ?i resturile de pe orice tip de podea. Datorit? cauciucului, murd?ria nu se lipe?te pe ele ?i periile aproape nu necesit? între?inere.   3. Putere mare de aspirare   Sistemul AeroForce concentreaz? flux de aer în spa?iul îngust dintre periile rotative, ceea ce duce la accelerare. Împreun? cu noul motor, cre?te dramatic puterea de aspirare a aspiratorului robotic seria Roomba 800. Aceasta a crescut de pân? la cinci ori, comparativ cu seria anterioar? de robo?i. Filtrarea este realizat? prin filtrul HEPA.   Cap de cur??are AeroForce   Modelul Roomba 870 este echipat cu un cap de cur??are AeroForce, care se adapteaz? dinamic la suprafa?a care trebuie cur??at?, fie c? este gresie, mochet?, linoleum sau parchet.   AeroForce, capacitate mare de colectare   Roomba 880 are recipient de colectare AeroForce pentru resturi ; colecteaz? chiar ?i cele mai fine particule de praf prin utilizarea filtrului HEPA. Senzorul de co? plin anun?? c? este timpul s?-l goli?i.   Detectare acustic? ?i optic? de murd?rie   Sistemul Dirt Detect 2nd generation (sistem detectare murd?rie, a doua genera?ie) detecteaz? locurile foarte murdare, prin utilizarea senzorilor acustici ?i vizuali ?i cur??? intens aceste pete. Cur??are în func?ie de program Cu func?ia de cur??are programat?, pute?i seta data ?i ora la care dori?i ca robotul s? înceap? cur??enia. Roomba se descurc? chiar dac? este întuneric sau exist? obstacole, astfel încât mereu cur??? foarte bine, chiar ?i f?r? prezen?a dvs.. Robotul poate fi programat pentru cur??enie în momente diferite, în fiecare zi. Pute?i seta robotul, de exemplu, pentru a cur??a de trei ori pe s?pt?mân?, iar robotul va cur??a în momentul planificat în fiecare s?pt?mân? ?i ve?i avea o podea curat?.   Func?ia de perete virtual - Virtual Wall   Pute?i defini zona pentru Roomba prin utilizarea zidurilor virtuale. Perete virtual creeaz? o barier? invizibil?, peste care robotul nu va trece. Acesta este utilizat atunci când ave?i nevoie pentru a cur??a doar o zon? definit? sau pentru a preveni Scooba de a ajunge la cablurile de alimentare sau cabluri de calculator sau obiecte fragile.   Pentru cine?   Roomba 870 este potrivit pentru proprietarii de apartamente mari ?i case, c?rora nu le place s? fac? compromisuri. Noul model 870 ofer? eficien?? maxim? de cur??are dat? de sistemul AeroForce; de bateria XLife, cu via?? de pân? la de dou? ori mai rezistent?, performan?? mai silen?ioas? ?i mai confortabil? cu între?inere minim?.

Aspirator iRobot Roomba 880

3199 RON

O prezentare succint?   Acesta este cel mai performant aspirator robot ?i capul de serie din categoria lui. Robotul Roomba Seria 800 stabile?te noi standarde pentru o cur??are revolu?ionar? de calitate. Datorit? sistemului performant de cur??are AeroForce ™, tehnologia de cur??are Roomba 880 a devenit cu pân? la 50% mai eficient?. Putere de aspirare cu pân? la 5 ori mai mare este suplimentat? de extractoare de cauciuc cu caneluri, care aspir? praful eficient, dar ?i murd?ria brut? sau foarte fin? din toate tipurile de pardoseli ?i covoare. Deoarece extractoarele necesit? foarte pu?in? între?inere, ve?i avea un trai un pic mai u?or cu un aspirator robot Roomba. Mai mult decât atât, noul Roomba 880 ruleaza mai lini?tit, are de dou? ori mai mare capacitate de via?? a bateriei, capacitate dubl? de colectare ?i o sta?ie de înc?rcare cu adaptor integrat. Investi?i în casa dvs. ?i achizi?iona?i noul Roomba 880. În compara?ie cu 870, robotul Roomba ofer? func?ia de far virtual, care gestioneaz? cur??enia în mai multe camere simultan.   Principalele avantaje ale robotului Roomba 880   Cur??? toate tipurile de pardoseli dure ?i covoare Cur??? cu ajutorul sistemului inteligent de naviga?ie iAdapt Sistem de cur??are AeroForce pe trei nivele Sistem de cur??are lateral în col?uri ?i de-a lungul pere?ilor - Wall Follow Capul de cur??are adaptor cu extractoare de cauciuc AeroForce Capacitate mare a co?ului de colectare AeroForce Filtru HEPA Indicator co? plin Sistemul ANTITANGLE, previne încurcarea în cabluri sau covoare Detectare acustic? ?i optic? de murd?rie Cur??are în func?ie de program Func?ia de perete virtual (Virtua Wall) - cur??? mai multe camere simultan Margine cu rol de tampon pentru contact u?or Senzori detectare sc?ri Telecomand? Baterie XLife cu durat? de via?? de 2 ori mai mult Înc?rcare la sta?ie cu adaptor integrat   De ce robot de la iRobot ?   iRobot este axat? strict ?i specializat? în robotic?, compania investe?te cel mai mult profit ?i nu a cedat tenta?iei de a distrage aten?ia altor zeci de domenii, de asemenea cu argumente favorabile. iRobot are fondatori ( Colin Angle , Helen Greiner ?i Rodney Brooks ). Erau convin?i c? robotica va schimba lumea, modul în care lucr?m, modul în care înv???m, modul în care ne vindec?m ?i modul în care facem curat. A fost la fel de repede ca parcursul primului an al existen?ei sale, când iRobot în colaborare cu NASA a introdus robotul explorator în spa?iu Genghis. O descoperire a avut loc în 1998 , când compania iRobot a câ?tigat contractul DARPA pentru dezvoltarea ?i produc?ia de robo?i mobili tactici - iRobot PackBot . ?i a ap?rut acest robot versatil, care a fost folosit de c?tre guvernul Statelor Unite în timpul opera?iunilor de salvare, dup? atacurile teroriste de la World Trade Center din 2001. PackBot a detectat de asemenea, zona contaminat? dup? dezastrul din Japonia Fukushima în 2011 . În 2002 iRobot a intrat în via?a fiec?ruia dintre noi. Primul aspirator robot Roomba a intrat pe piata acel an. Trei ani mai târziu, robotul Scooba a ap?rut pe pia?? ?i a continuat dezvoltarea robo?ilor. Datorit? acestui fapt, portofoliul actual iRobot include mai mul?i robo?i avansa?i, care sprijin? mai mult de 10 de milioane de oameni din intreaga lume pentru cur??area casei sau apartamentului.     Cur??area cea mai inteligent? ?i sistemul de naviga?ie iAdapt   Robotul Roomba intr? pe pia?? cu sisteme performante, astfel încât iRobot r?mâne iRobot. Lista începe cu cel mai important dintre ele - sistemul iAdapt. Cel mai inteligent sistem de cur??are ?i de naviga?ie folosit pentru un spa?iu al lui iRobot foloseste zeci de senzori pentru a monitoriza spa?iul de 67 de ori într-o secund?, în leg?tur? cu 40 de mi?c?ri predefinite. Acest lucru îi permite robotului Roomba s? reac?ioneze inteligent la condi?iile actuale ale spa?iului.     Sistem AeroForce de cur??are pe trei niveluri   Lans?m una dintre cele mai importante inova?ii de la apari?ia aspiratoarelor robot pe pia??. Eficien?a global? a aspiratoarelor a crescut cu 50 %, ca urmare a tehnologiei revolu?ionare de cur??are AeroForce.   1. Perie lateral? rotativ?   Peria lateral? îi permite robotului Roomba cur??area eficient? din jurul mobilierului, de-a lungul pere?ilor, din col?urile camerelor ?i din zonele greu accesibile. Acesta este domeniul sistemului Wall Follow.   2. Dou? extractoare care se rotesc în sens opus   Extractoarele duble contra-rotative sunt din cauciuc rezistent, care apuc? ?i descompun murd?ria ?i resturile de pe orice tip de podea. Datorit? cauciucului, murd?ria nu se lipe?te pe ele ?i periile aproape nu necesit? între?inere.   3. Putere mare de aspirare   Sistemul AeroForce concentreaz? flux de aer în spa?iul îngust dintre periile rotative, ceea ce duce la accelerare. Împreun? cu noul motor, cre?te dramatic puterea de aspirare a aspiratorului robotic seria Roomba 800. Aceasta a crescut de pân? la cinci ori, comparativ cu seria anterioar? de robo?i. Filtrarea este realizat? prin filtrul HEPA.   Cap de cur??are AeroForce   Modelul Roomba 880 este echipat cu un cap de cur??are AeroForce, care se adapteaz? dinamic la suprafa?a care trebuie cur??at?, fie c? este gresie, mochet?, linoleum sau parchet. AeroForce, capacitate mare de colectare   Roomba 880 are recipient de colectare AeroForce pentru resturi; colecteaz? chiar ?i cele mai fine particule de praf prin utilizarea filtrului HEPA. Senzorul de co? plin anun?? c? este timpul s?-l goli?i.   Detectare acustic? ?i optic? de murd?rie   Sistemul Dirt Detect 2nd generation (sistem detectare murd?rie, a doua genera?ie) detecteaz? locurile foarte murdare, prin utilizarea senzorilor acustici ?i vizuali ?i cur??? intens petele.     Cur??are în func?ie de program   Cu func?ia de cur??are programat?, pute?i seta data ?i ora la care dori?i ca robotul s? înceap? cur??enia. Roomba se descurc? chiar dac? este întuneric sau exist? obstacole, astfel încât mereu cur??? foarte bine, chiar ?i f?r? prezen?a dvs.. Robotul poate fi programat pentru cur??enie în momente diferite, în fiecare zi . Pute?i seta robotul, de exemplu, pentru a cur??a de trei ori pe s?pt?mân?, iar robotul va cur??a în momentul planificat în fiecare s?pt?mân? ?i ve?i avea o podea curat?.   Func?ia de perete virtual - Virtual Wall   Peretele virtual are dou? func?ii. Acesta poate fi folosit ca un perete pentru a defini zona de cur??are sau v? pute?i asigura c? Roomba va cur??a pas cu pas întregul apartament, camer? cu camer?. V? recomand?m s? utiliza?i cel mult 3 dintre ele, în func?ie de m?rimea ?i complexitatea casei. Pentru cine   Având în vedere c? Roomba 880 este în top absolut printre aspiratoarele robot de la iRobot, noii proprietari se pot a?tepta la o cur??enie de eficien?? maxim? dat? de sistemul AeroForce; bateria XLife are o via?? de dou? ori mai lung?, performan?? mai silen?ioas? ?i între?inere minim?. Acest model con?ine toate elementele de care ave?i nevoie; telecomand? inclus? ?i perete virtual cu func?ia de far pentru cur??area întregului apartament, din camer? în camer?.

Banner clickk

Abonează-te la newsletter-ul BestReduceri!

Beneficiază în fiecare zi de discount-uri de până la 90 %, alături de BestReduceri.ro!
Sunt deja înscris